Program

Neděle 20. března 2016, 20.00 katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov

DŘEVĚNÝ KRISTUS

Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 7 op. 52 pro velký orchestr a recitátora
Luboš Fišer: Crux pro sólové housle, tympány a zvony
Jan Hanuš: Dřevěný Kristus, „Písně na kříž nalezený v horách“ pro nižší hlas a orchestr op. 40a

Ivan Kusnjer baryton
Milan Paľa housle
Martin Opršál tympány, zvony
Přemysl Bureš recitace
Janáčkova filharmonie Ostrava
dirigent Heiko Mathias Förster

Úvodní koncert na Květnou neděli dává zaznít třem mimořádným duchovním dílům českých skladatelů 20. století. Všechny tři skladby spojuje symbolika oběti; jen zrno, které odumře, vydá úrodu. Mezi zvukovou masou Kabeláčovy Sedmé symfonie, organicky propojující velký orchestr a tvrdošíjně opakované pasáže z Bible Kralické, a autorskou orchestrální úpravou písňového cyklu Dřevěný Kristus Jana Hanuše zazní z kůru katedrály na Petrově kratší, ale neméně intenzivní Crux (Kříž) pro housle, tympány a zvony.

vstupné 250 Kč, snížené 125 Kč

Pondělí 21. března 2016, 20.00 kostel sv. Janů, Minoritská

SNÍMÁNÍ Z KŘÍŽE

Franz Xaver Richter: La deposizione dalla croce di Gesù Cristo Salvator nostro
(Snímání našeho Spasitele Ježíše Krista z kříže)
oratorium pro sóla, sbor a orchestr (novodobá světová premiéra)

Kateřina Kněžíková soprán (Maddalena)
Marcus Ullmann tenor (Giuseppe d’Arimatea)
Philipp Mathmann soprán/kontratenor (Giovanni)
Piotr Olech alt/kontratenor (Simone)
Lenka Cafourková Ďuricová soprán (Nicodemo)
Czech Ensemble Baroque Orchestra
koncertní mistryně Elen Machová
sbormistryně Tereza Válková
dirigent Roman Válek

Koncert vysílá přímým přenosem Český rozhlas.

„Naše nehodné srdce dříme ve svém hříchu, jím třese Bůh, jenž umírá, jen on dokáže probudit z onoho spánku.“ Oratorium na text císařského básníka Pasquiniho přivádí své posluchače k rozjímání a naději. Nové naděje se dostalo také tomuto pozapomenutému oratoriu F. X. Richtera, které na Velikonočním festivalu zazní v novodobé světové premiéře.

vstupné 250 Kč, snížené 125 Kč

Úterý 22. března 2016, 19.30 kostel sv. Augustina, nám. Míru

TICHÝ HYMNUS

Pavel Zemek Novák: Sedm Slov Kristových na kříži
(premiéra)
Toivo Tulev: Isopo
(česká premiéra)
Alois Piňos: Žalm 130 pro sólo baryton
Toivo Tulev: Be lost in the call
(česká premiéra)
Jan Jirásek: Ad unum pro varhany
(česká premiéra)
Pavel Zemek Novák: Tichý hymnus

Tereza Maličkayová soprán
Tomáš Krejčí baryton
Věra Heřmanová varhany
Ensemble Opera Diversa
dirigentka Gabriela Tardonová

Program soudobé duchovní hudby v akusticky i vizuálně ideálním prostoru funkcionalistického kostela sv. Augustina otevírají a uzavírají skladby Pavla Zemka Nováka. Úvodních Sedm posledních slov na text velkopátečních Výčitek zazní ve světové premiéře, Tichý hymnus jako poslední skladba pak dobře vystihuje charakter celého programu, ztišení. Ztišení jako cesta k jednotlivým dílům (Piňos, Tulev) a jejich svědectví o událostech Svatého týdne.

vstupné 250 Kč, snížené 125 Kč

Středa 23. března 2016, 21.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská

TEMNÉ HODINKY (tenebrae) – večery s hudbou při svíčkách

Jan Dismas Zelenka: Responsoria a lamentace pro Zelený čtvrtek
Johann Sebastian Bach: Vater unser im Himmelreich BWV 682

Societas Incognitorum
umělecký vedoucí Eduard Tomaštík
Ondřej Múčka varhany

Čtvrtek 24. března 2016, 21.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská

TEMNÉ HODINKY (tenebrae) – večery s hudbou při svíčkách

Jan Dismas Zelenka: Responsoria a lamentace pro Velký pátek
Johann Sebastian Bach: O Lamm Gottes, unschuldig BWV 618

Societas Incognitorum
umělecký vedoucí Eduard Tomaštík
Martin Jakubíček varhanní pozitiv

Pátek 25. března 2016, 21.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská

TEMNÉ HODINKY (tenebrae) – večery s hudbou při svíčkách

Jan Dismas Zelenka: Responsoria a lamentace pro Bílou sobotu
Johann Sebastian Bach: Erbarm dich mein, o Herre Gott BWV 721

Societas Incognitorum
umělecký vedoucí Eduard Tomaštík
Martin Jakubíček varhanní pozitiv

Unikátní projekt dává zaznít Responsoriím a Lamentacím Jana Dismase Zelenky v rozpětí tří posledních dnů Svatého týdne, tedy v čase, pro nějž Zelenka tyto duchovní cykly na latinské texty vytvořil.

Středa 30. března 2016, 19.30 bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, Mendlovo nám.

ŽENY U PRÁZDNÉHO HROBU

Akvitánská a notredamská polyfonie a velikonoční zpěvy z antifonáře Elišky Rejčky

Discantus, ženský vokální soubor z Francie

„Když pominula sobota, putovaly ženy ke Kristovu hrobu.“ Údiv tří Marií nad prázdným hrobem se brzy promění v radost z Kristova vzkříšení. V původně ženském cisterciáckém klášteře zazní v podání slavného francouzského ansámblu Discantus raná francouzská polyfonie 12. století v kombinaci s chorálními zpěvy z antifonáře Elišky Rejčky, pořízeného na počátku 14. století pro starobrněnský klášter.

vstupné 250 Kč, snížené 125 Kč

Pátek 1. dubna 2016, 19.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská

VARHANNÍ KONCERT

Petr Eben: Labyrint světa a ráj srdce
pro varhany a recitátora

Irena Chřibková varhany
Marek Eben recitace

Skrze inspiraci stěžejním dílem Jana Amose Komenského je toto varhanní dílo Petra Ebena symbolem celého ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby 2016. Stejně jako Poutník prochází posluchač různými místy / skladbami, aby cíl a nový počátek nalezl sám v sobě. Po více jak desíti letech se toto dílo vrací na festival i se svým vlastním recitátorem Markem Ebenem.

vstupné 250 Kč, snížené 125 Kč

Neděle 3. dubna 2016, 19.00 katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov

VÍTĚZSTVÍ BÍLÉ SOBOTY

Josef Bohuslav Foerster: Symfonie č. 4 c moll „Veliká noc“ op. 54
Antonín Dvořák: Te Deum laudamus op. 103

Pavla Vykopalová soprán
Jiří Brückler baryton
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno
dirigent Libor Pešek

„Třetího dne vstal Spasitel.“ Radost ze vzkříšení, předestřená v rozsáhlé orchestrální ploše Foerstrovy 4. symfonie, která velikonoční svátky spojuje s pohledem dítěte, propuká nakonec v jásavém chvalozpěvu Antonína Dvořáka.

vstupné 250 Kč, snížené 125 Kč

 


Změna programu a účinkujících vyhrazena!