Velikonoční festival duchovní hudby

Velikonoční festival duchovní hudby 2016
20. 3. – 3. 4. 2016

Srdce / Útočiště
Pětiletou řadu velikonočních festivalů duchovní hudby s motivy pohybu / pouti uzavírá v jubilejním dvacátém pátém ročníku návrat k tomu nejniternějšímu. Festival tentokrát charakterizují motivy labyrintu, hledání ztracené ovce, návratu. S odkazem na symbol srdce / útočiště zaznějí v průběhu festivalu především skladby s vazbou na české země.
Úvodní koncert v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou šéfdirigenta Heiko Matthiase Föstera bude věnován například fascinujícímu písňovému cyklu Jana Hanuše s názvem Dřevěný Kristus.
K vrcholům festivalu se nepochybně zařadí vystoupení francouzského ženského ansámblu Discantus, propojující velikonoční repertoár středověké Francie a českých zemí, a to v unikátním prostoru baziliky na Starém Brně. Závěrečný koncert je věnován dvěma výjimečným dílům českých tvůrců v provedení Filharmonie Brno pod taktovkou Libora Peška.

 

Velikonoční festival
duchovní hudby Brno

25. ročník