Velikonoční festival duchovní hudby

Velikonoční festival duchovní hudby
26. ročník
9. – 23. 4. 2017

Svědkové, svědectví

 

Nejvydatnější inspirací pro Velikonoční festival duchovní hudby je samotné jeho zakotvení mezi Svatý týden s připomínkou Poslední večeře a Umučení Krista, a neděli Zmrtvýchvstání Páně s následujícím velikonočním týdnem. Motivem festivalu v roce pětistého výročí reformace je téma svědectví.
Dva týdny festivalu propojuje uvedení Matoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha a oratoria Paulus Felix Mendelssohna Bartholdyho v kostele sv. Janů. Snad ještě užší propojení či souznění chrámové architektury s hudbou představuje uvedení díla Brány Jeruzaléma, jehož autorem je litevský skladatel Bronius Kutavičius. Různorodé obsazení jednotlivých částí vybízí k využití členitého prostoru kostela Jana Amose Komenského. Protipólem bude velikonoční program jednohlasých latinských zpěvů Hildegardy von Bingen a dalšího chorálního repertoáru v podání ženského vokálního souboru Tiburtina. Pro tento typ repertoáru se přímo nabízí (a velikonoční festival tradičně využívá) bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, původně konventní chrám kláštera cisterciaček, založeného královnou vdovou Eliškou Rejčkou.
Tradiční tenebrae / temné hodinky festivalu se tentokrát prolnou s hlavním programem festivalu, a to vystoupením prestižního belgického ansámblu Graindelavoix. Ve středu svatého týdne zazní v podání tohoto souboru pozoruhodné lamentace pozdní renesance, díla skladatelů ve službách Habsburků. V Bruselu působil na počátku 17. století španělský autor Pedro Ruimonte, na rudolfínském císařském dvoře v Praze v téže době varhaník vlámského původu Charles Luython. Ve čtvrtek a v pátek svatého týdne navazuje na renesanční lamentace v chronologickém pořadí barokní pašijové oratorium Františka Antonína Míči v podání Barokního orchestru Pražské konzervatoře a na Velký pátek pak klasicistní zhudebnění středověké sekvence Stabat Mater Jana Křtitele Vaňhala v podání Komorní opery JAMU.

Vladimír Maňas, dramaturg festivalu