Velikonoční festival duchovní hudby

Velikonoční festival duchovní hudby
26. ročník
9. – 23. 4. 2017

Svědkové, svědectví

 

Nejvydatnější inspirací pro Velikonoční festival duchovní hudby je samotné jeho zakotvení mezi Svatý týden s připomínkou Poslední večeře a Umučení Krista a neděli Zmrtvýchvstání Páně s následujícím velikonočním týdnem. Motivem festivalu v roce pětistého výročí reformace je téma svědectví. Dva týdny festivalu propojuje uvedení Matoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha a oratoria Paulus Felixe Mendelssohna Bartholdyho v kostele sv. Janů. Snad ještě užší propojení či souznění chrámové architektury s hudbou představuje uvedení díla Brány Jeruzaléma, jehož autorem je litevský skladatel Bronius Kutavičius. Různorodé obsazení jednotlivých částí vybízí k využití členitého prostoru kostela Jana Amose Komenského. Protipólem bude program z děl anglických skladatelů 20. a 21. století (Vaughan Williams, Leighton, Matthews), inspirovaných dlouhým dozvukem katedrály v Gloucesteru, a proto vhodných i pro velikonoční koncert v brněnské katedrále. Nebudou chybět ani tradiční tenebrae, temné hodinky festivalu, tentokrát s repertoárem renesančních lamentací, barokní varhanní hudby i klasicistních pašijových skladeb. S velikonočním koncertem středověkých chorálních zpěvů Hildegardy von Bingen se tak program festivalu bude opět klenout mezi 12. stoletím a současností.

Vladimír Maňas, dramaturg festivalu