Velikonoční festival duchovní hudby 2016

Velikonoční festival duchovní hudbybutton-vstupenky
20.3 – 3.4. 2016

Srdce / Útočiště

Pětiletou řadu velikonočních festivalů duchovní hudby s motivy pohybu / pouti uzavírá v jubilejním dvacátém pátém ročníku návrat k tomu nejniternějšímu. Festival tentokrát charakterizují motivy labyrintu, hledání ztracené ovce, návratu. S odkazem na symbol srdce / útočiště zaznějí v průběhu festivalu především skladby s vazbou na české země.
Úvodní koncert v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou šéfdirigenta Heiko Mathiase Förstera bude věnován zřídka slýchaným dílům Miloslava Kabeláče, Luboše Fišera a fascinujícímu písňovému cyklu Jana Hanuše s názvem Dřevěný Kristus. Ve Svatém týdnu vedle sebe zaznějí v novodobé premiéře oratorium Snímání z kříže Franze Xavera Richtera (1749) a program zcela současných duchovních skladeb s premiérou Posledních sedmi slov Kristových Pavla Zemka Nováka. V rámci temných hodinek festivalu budou v průběhu tří dnů poprvé souborně provedeny lamentace a responsoria Jana Dismase Zelenky. K vrcholům festivalu se nepochybně zařadí vystoupení francouzského ženského ansámblu Discantus, propojující velikonoční repertoár středověké Francie a českých zemí, a to v unikátním prostoru baziliky na Starém Brně. Skrze návrat k emblematickému dílu Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce v podání Ireny Chřibkové a s recitací Marka Ebena zaznějí v plné kráse nové varhany Hermanna Mathise v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Závěrečný koncert je věnován dvěma výjimečným dílům českých tvůrců. V provedení Filharmonie Brno zazní rozměry téměř mahlerovská 4. symfonie c moll Josefa Bohuslava Foerstra s podtitulem Veliká noc a chvalozpěv Te Deum laudamus Antonína Dvořáka.

Vladimír Maňas
dramaturg festivalu

 

Bohuslav Reynek
Radost

Bože můj, hořím nadějí,
že věci, které se nedějí,
se stanou,

že přece skončí se výsměšná step,
v které, cest nevida, chodím jak slep
a prahnu:

usnu, a přiletí radost jako pták,
srdce mi otevře, aniž zvím jak,
a v hněvu

zabije hada v něm, obludu zavěsí,
zčernalou, na haluz ve vlhkém zálesí
zoufání,

ve branách duše mé zaskví se stráží,
čekání barvínky slzami svlaží
zpívajíc.

 

 

VFDH_2016_inz_Harmonie

VFDH_2016_katalog_ob

 

Velikonoční festival
duchovní hudby Brno

25. ročník

Festival se koná pod záštitou
biskupa brněnského
Mons. Vojtěcha Cikrleho,
ministra kultury
Daniela Hermana,
primátora statutárního města Brna
Petra Vokřála,
starosty městské části
Brno-střed Martina Landy
a velvyslance Francie v ČR
Jeana-Pierra Asvazadouriana