Velikonoční festival duchovní hudby 2015

Velikonoční festival duchovní hudby v roce 2015
29. března – 12. dubna 2015 

Occidens / Ratio

Každý ročník Velikonočního festivalu má svůj vlastní motiv. V duchu Labyrintu Jana Amose Komenského je posluchač vybídnut k pohybu (Pouť, 2012), vyjití (Exodus, 2013) a objevování dalších směrů, míst a témat (Východ – Počátek, 2014; Západ – Ratio, 2015), aby nakonec našel cestu z bludiště zpět do svého nitra (Srdce – Útočiště, 2016).

Tematické vymezení festivalu v roce 2015 je zrcadlové vůči předešlému ročníku. Festival je věnován opačné světové straně, ale také tématům eschatologickým a apokalyptickým, racionalitě. Oblouk mezi staletími se bude klenout napříč středověkými chorálními zpěvy, renesanční polyfonií z unikátních brněnských rukopisů, soudobou duchovní tvorbou českých i zahraničních skladatelů až k závěrečnému koncertu na Petrově, na němž zazní velikonoční kombinace mistrovských děl rakouského skladatele a varhaníka Antona Brucknera pod taktovkou šéfdirigenta Filharmonie Brno Aleksandara Markoviće.

Nejen v rámci unikátního festivalového projektu, meditativních Temných hodinek v závěru Svatého týdne, bude v roce 2015 poprvé využito také nových koncertních varhan v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie, které rozezní jeden z nejlepších současných varhaníků Christian Schmitt.


Zažijte nevšední Velikonoce a užijte si zvuku v nejkrásnějších koncertních síních Brna!


6 výjimečných koncertů v 5 chrámech v centru Brna
a 3 noční při svíčkách…


Vynikající umělci – mistrovská díla – nádherná architektura.

Středověké chorální zpěvy – renesanční vícehlas z unikátních brněnských rukopisů –
současná duchovní tvorba českých i zahraničních skladatelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční festival
duchovní hudby Brno

24. ročník

Pod záštitou
biskupa brněnského
Mons. Vojtěcha Cikrleho
ministra kultury ČR
Daniela Hermana
primátora města Brna
Petra Vokřála
a starosty MČ Brno-střed
Martina Landy