Aktuality

Středa 3.června 2015

Z Krakova do Benátek za 12 hodin

tonspur_white

 


 

Nová radnice, Brno, průchod z Husovy 10.6. – 14. 06

Ve spolupráci s vídeňským  kulturně-muzejním areálem MuseumsQuartier budete mít možnost v průchodu z Husovy ulice na zadní nádvoří Nové radnice shlédnout velmi zajímavou zvukovou instalaci vyrobenou pro prestižní soundartovou galerii TONSPUR 59 s názvem „ “, jejíž autorkou je Magda Stawarska-Beavan.

Kraków to Venice in 12 hours mapuje cestu z Polska přes Českou republiku, Slovensko, Rakousko a Slovinsko do Itálie se zastávkami v Krakově, Katovicích, Bielsku-Biale, Ostravě, Brně, Bratislavě, Vídni, Štýrském Hradci, Mariboru, Lublani, Terstu a Benátkách. Projekt zachycuje jedinečné sónické znaky 12 navštívených měst a hledá mezi nimi podobnosti a odlišnosti. Funguje jako osobní subjektivní audio průvodce a časomíra cesty, mapující pohyb napříč geografickými lokacemi v plynutí času. Umělkyně zaznamenává město pomocí binaurálních mikrofonů; dva mikrofony, které má vložené v uších, jí poskytují osobní časoprostorovou perspektivu zvukového prostředí města. Nenápadné mikrofony ji navíc zásobují plynoucími úryvky nechráněných konverzací, protkanými jedinečným sónickým otiskem města, jímž se pohybuje. Důležitou složkou díla je jazyk, nahrávaný na ulicích, nádražích, náměstích a v kavárnách; označuje přechod z jedné země do druhé a slouží jako prostorový a časový odkaz pro cestujícího v schengenské Evropě bez hranic. Struktura hodinového číselníku vytváří bázi pro imerzní multikanálovou zvukovou instalaci. V této 12 hodin dlouhé kompozici jsou časy nahrávek synchronizovány s reálným časem polohy instalace.
50.06465, 19.94498 to 45.441058, 12.320845 (plakáty) je vizuální záznam pohybu umělkyně napříč 12 urbánními lokacemi, kde byly realizovány terénní nahrávky pro projekt Kraków to Venice in 12 hours.
Umělkyně coby outsider hledá klíčové body v urbánním prostoru, město jí však vnucuje vlastní strukturu a vytváří jedinečný vzorec pro každou kresbu, označující jednotlivou procházku. Barevné tečky na mapě ukazují místa, kde byly v konkrétních časech nahrávky pořízeny. Tištěný záznam zeměpisné šířky a délky umožňuje divákovi objevit přesné lokace nahrávek zvukového materiálu.

Kraków to Venice in 12 hours / Z Krakova do Benátek za 12 hodin • 8-channel sound installation, 7-part series of posters plus clock, 2013 / 8kanálová zvuková instalace, 7dílná řada plakátů plus hodiny, 2013 • length /délka / 720’00’’ • voices /hlasy Aneta Bendakova, Jozef Cseres, Roberto De Gregori, Aneta Krzemień, Julia Neubauer, Tao G. Vrhovec Sambolec • sound recordings / zvuková nahrávka Magda Stawarska-Beavan • installation set up / instalace Peter Szely • production / produkce TONSPUR Kunstverein Wien • for the series / pro řadu TONSPUR pro veřejný prostor • artistic director /umělecký vedoucí Georg Weckwerth • thanks to / poděkování Jozef Cseres & Lucie Šnajdrová

http://www.magda-stawarska-beavan.com/krakowMain.php

website-K2V-image