Expozice nové hudby

Expozice nové hudby 2015
10. – 14. června 2015

Procházení hudbou / walking through the music
Pečlivě poslouchat je důležitější než rozeznívat.  (Alvin Lucier)

Soudobá hudba by měla být volnou, svobodnou tvorbou, autorským jazykem, kterým nám jsou nabízeny abstraktní vize velkých i malých pravd zhmotněné do zvukových struktur, tvorbou, která hledá svého posluchače, aby mohla být poslouchána a nikoliv pouze slyšena.

28. ročník Expozice nové hudby „PROCHÁZENÍ HUDBOU / WALKING THROUGH THE MUSIC“, který se uskuteční od 10. do 14. června 2015 opětovně vstoupí do veřejného prostoru, tentokráte se však více zaměříme na pomíjivé umění performance, výrazněji též rozezníme otázku autonomní hudební kultury ve veřejném prostoru. Nadále budeme pokračovat ve sledování fenoménu zvukové instalace a hudebního objektu, zaměříme se též na aktuální podoby improvizace a zvukové kompozice. Důležitou okolností bude nabídnutí otázky kurátorství aurálního prostoru a hudebních eventů, koncertů a konceptů. Poprvé výrazněji vstoupíme do religiózní atmosféry církevních staveb.

 

 

 

 

 

28. ročník
Expozice nové hudby 2015

 

Pod záštitou
Daniela Hermana,
ministra kultury ČR,
Petra Vokřála,
primátora statutárního
města Brna
a Martina Landy,
starosty MČ Brno-střed