Aktuality

Úterý 22.září 2015

Expozice nové hudby 2016

19.–23. 10 .2016

Prostor poslechu

Vstupem do koncertního sálu se oddělujeme od ostatního světa. V koncertních sálech napravujeme svůj sluch a učíme se znovu poslouchat.
„Vždyť neboříme vždycky, abychom zase stavěli; naopak, velice pilně boříme, abychom získali volný prostor pro světlo a vzduch, které se nahrnou samy všude tam, odkud jsme odstranili tarasící předmět.“
Gottfried Keller: Zelený Jindřich
Je to vlastně poměrně jednoduché, v kuchyni se vaří, v jídelně jí, v ložnici miluje a v koncertním sále se poslouchá, proto byl postaven, proto vznikl, proto existuje. Že se k tomu vždycky a mnohdy zcela zbytečně tlachá, že se vše nepatřičně zaobaluje do hávu exkluzivity, módnosti, trendů, efektů a virtuozit, že imanentní prostředky hudby nestačí, že je potřeba událost, akce, teatralita, multimedialita apod., můžeme chápat jako nadbytečné. Právě od onoho nadbytečného se snažíme očistit, chceme odstranit „tarasící předměty, abychom získali volný prostor“ pro hudbu, kterou si můžete nerušeně poslechnout, utváříme prostor poslechu. Dramaturgie 29. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Expozice nové hudby je tentokrát velmi puritánská. Nenabízíme mimohudební obsahy, nezvyklá místa, neobvyklé formy, ale jenom hudbu, partituru a jejího ideálního interpreta, nabízíme možnost poslechu současné autonomní hudby. Čeká nás symfonický koncert, tři komorní koncerty, tři sólové recitály a čtyři večírky.
Viktor Pantůček, dramaturg festivalu

Pátek 22.května 2015

Velikonoční festival duchovní hudby 2017

9. – 2 3. 4. 2017

Svědkové, svědectví

Nejvydatnější inspirací pro Velikonoční festival duchovní hudby je samotné jeho zakotvení mezi Svatý týden s připomínkou Poslední večeře a Umučení Krista a neděli Zmrtvýchvstání Páně s následujícím velikonočním týdnem. Motivem festivalu v roce pětistého výročí reformace je téma svědectví. Dva týdny festivalu propojuje uvedení Matoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha a oratoria Paulus Felixe Mendelssohna Bartholdyho v kostele sv. Janů. Snad ještě užší propojení či souznění chrámové architektury s hudbou představuje uvedení díla Brány Jeruzaléma, jehož autorem je litevský skladatel Bronius Kutavičius. Různorodé obsazení jednotlivých částí vybízí k využití členitého prostoru kostela Jana Amose Komenského. Protipólem bude program z děl anglických skladatelů 20. a 21. století (Vaughan Williams, Leighton, Matthews), inspirovaných dlouhým dozvukem katedrály v Gloucesteru, a proto vhodných i pro velikonoční koncert v brněnské katedrále. Nebudou chybět ani tradiční tenebrae, temné hodinky festivalu, tentokrát s repertoárem renesančních lamentací, barokní varhanní hudby i klasicistních pašijových skladeb. S velikonočním koncertem středověkých chorálních zpěvů Hildegardy von Bingen se tak program festivalu bude opět klenout mezi 12. stoletím a současností.
Vladimír Maňas, dramaturg festivalu

Pátek 22.května 2015

Moravský podzim 2017

6. – 28. října 2017

Podobná témata, jubilejní ročník Expozice nové hudby, absence velkého koncertního sálu (kvůli rekonstrukci Janáčkova divadla) – to jsou některé z důvodů, proč jsme se pro rok 2017 rozhodli jednorázově vrátit k někdejší koncepci termínového spojení Moravského podzimu s Expozicí nové hudby. Tematickými okruhy budou mj. hudba první třetiny 20. století a hudba s „revolučními“ náběhy před a po tomto období, pocta klavíru (víkendový maraton klavírních recitálů jako připomínka 300 let temperovaného klavíru), 80. výročí úmrtí TGM (sborové koncerty o svátku 28. října) aj.

Čtvrtek 14.května 2015

Expozice nové hudby 2015

 

 

Středa 29.dubna 2015

Zahájení předprodeje MHFB Moravský podzim 2015

14.4. byl zahájen předprodej velkých orchestrálních koncertů festivalu Moravský podzim 2015 (3–16/10/2015). V nabídce je koncert České filharmonie vedené Jiřím Bělohlávkem nebo koncert Filharmonie Brno s fenomenálním bubeníkem Colinem Curriem, který je pokládán za jednoho z nejlepších a nejodvážnějších hráčů na bicí nástroje na světě. Dalším zahraničním magnetem je Rotterdamská filharmonie s klavíristou Simonem Trpčeským. V první fázi předprodeje (14/4-14/6) nabízíme tyto koncerty se slevou FIRST MINUTE.

Více o koncertech: http://www.filharmonie-brno.cz/festival-moravsky-podzim-zahajuje-predprodej!-v-nabidce-je-ceska-filharmonie-s-jirim-belohlavkem,-rotterdamska-filharmonie-s-klaviristou-simonem-trpceskym-i-hostitelska-filharmonie-brno-s-odvaznym-bubenikem-colinem-curriem-p1091.html

Pátek 6.února 2015

Zažijte nevšední Velikonoce a užijte si zvuku v nejkrásnějších koncertních síních Brna!

Program Velikonočního festivalu duchovního hudby 2015 zveřejněn.

6 výjimečných koncertů v 5 chrámech v centru Brna
a 3 noční při svíčkách…


Vynikající umělci – mistrovská díla – nádherná architektura. 

Středověké chorální zpěvy – renesanční vícehlas z unikátních brněnských rukopisů – 
současná duchovní tvorba českých i zahraničních skladatelů.

Předprodej vstupenek bude zahájen 3. 3. 2015.

Úterý 9.prosince 2014

Přejeme všem příznivcům a návštěvníkům našich festivalů požehnané svátky vánoční a vše nejlepší do nového roku 2015. Těšíme se s Vámi opět na viděnou na západním Velikonočním festivalu duchovní hudby (29.3.–12.4.), jarní exteriérové Expozici nové hudby (10.–14.6.) a opět fantastickém Moravském podzimu (3.–16.10.)!

Vaše Filharmonie Brno 

 

 

Pondělí 8.prosince 2014

Reviews from the Exposition of New Music 2014

Reviews from the Exposition of New Music 2014 click here

Pondělí 1.prosince 2014

Velikonoční festival duchovní hudby 2015 / Easter Festival of Sacred Music 2015

29. března – 12. dubna 2015

Occidens / Ratio

Každý ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby má svůj vlastní motiv. V duchu Labyrintu Jana Amose Komenského je posluchač vybídnut k pohybu (Pouť, 2012), vyjití (Exodus, 2013) a objevování dalších směrů, míst a témat (Východ – Počátek, 2014; Západ – Ratio, 2015), aby nakonec našel cestu z bludiště zpět do svého nitra (Srdce – Útočiště, 2016).

Program festivalu v roce 2015 tak bude akcentovat téma západu nejen ve smyslu světové strany, ale také racionality a určité rozpínavosti. Oblouk mezi staletími se bude klenout mezi programem středověkým, v němž se setká raný francouzský vícehlas a chorální zpěvy z rukopisů královny Elišky Rejčky, soudobou duchovní tvorbou a závěrečným koncertem na Petrově, na němž zazní mistrovská díla Antona Brucknera včetně jeho Mše č. 3 f moll.

Nejen v rámci unikátního festivalového projektu, meditativních Temných hodinek v závěru Svatého týdne, bude v roce 2015 poprvé využito také nových koncertních varhan v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie, které rozezní jeden z nejlepších současných varhaníků Christian Schmitt. Nebude chybět také závěrečný koncert na Petrově v podání Filharmonie Brno pod taktovkou šéfdirigenta Aleksandara Markoviće.

 

Neděle 30.listopadu 2014

Expozice nové hudby 2015 / Exposition of New Music 2015

10. – 14. června 2015

Proč není Brno centrem soudobé hudby? / TADY A TEĎ
Why is Brno not the center of contemporary music? / HERE AND NOW

28. ročník Expozice nové hudby se opět vydá do brněnských ulic, zahrad, budov a parků. V dramaturgii se vyrovnáváme s fenoménem Site-specific, který však rozšiřujeme na celkové otázky pomíjivosti umění TADY A TEĎ. Na pár dní přestěhujeme do Brna mezinárodní soundartovou galerii, otevřeme pražský improvizační prostor, nabídneme elektronické procházky po stálých expozicích, ozvučíme Vilu Tugendhat, památník Leoše Janáčka, Mendelovo muzeum, Besední dům, brněnskou Synagogu, evangelickou modlitebnu, Hudební pavilon a snad i pavilon na brněnském výstavišti.  Oslavíme 50 let MEV a 70 let od konce II. světové války.

 

Středa 1.října 2014

Moravský podzim 2015 / Moravian Autumn 2015

3. – 16. října 2015

Filharmonie Brno si pro rok 2015 opět klade za cíl nabídnout mimořádný program a mimořádné zážitky.
Výběr programů a účinkujících je podřizován souvislostem hudby s filmem/pohyblivým obrazem apod. Spolupracovat bude kino Scala a Sono Centrum, kde budou uváděny filmy a realizována živá hudba s projekcemi.
Festival bude mít nově svého rezidenčního umělce, světoznámého estonského skladatele Erkki-Svena Tüüra.
Moravský podzim zahájí Česká filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka a ukončí Filharmonie Brno pod taktovkou vycházející dirigentské hvězdy Olari Eltse. Očekáváme příjezd jednoho z nejlepších světových těles, jehož jméno budiž zatím tajemstvím, a spousty dalších skvělých světových a českých umělců.

 

 

 

Pondělí 28.července 2014

Expozice nové hudby 2014

29. října – 2. listopadu 2014

Octový syndrom / Vinegar Syndrome

Nastartovaný proces rozkladu, který se nedá zastavit, je nakažlivý.

Ve dnech 29. října až 2. listopadu 2014 proběhne v Brně již 27. ročník mezinárodního hudebního festivalu soudobé a experimentální hudby Expozice nové hudby 2014, jehož tématem bude „octový syndrom“. Dramaturgie je věnována sledování fenoménu destrukce, rekonstrukce a uplatňování přírodních (přirozených) procesů v kompoziční hudební i audiovizuální tvorbě významných tuzemských a zahraničních skladatelů. Octový syndrom je tedy vnímán coby proces, který nelikviduje, ale přetváří zaznamenané hodnoty a především vytváří hodnoty nové, nezatížené původními obsahy a narativy filmových záznamů. Fascinace filmovým médiem v podobách rozvoje čistého a abstraktního filmu, spojovaná s výboji prvních avantgard, je oživována nezměrnými možnostmi současných digitálních technologií v nejrůznějších polohách experimentálního filmu, videoartu, vjingu, super_cut prezentacích a podobně. Náš pohled je však ještě blíže k archetypům a hledá prazákladní fascinaci (obavu, hrůzu, nadšení, vytržení…)přirozenými přírodními jevy, které z města vytvoří jezero, z lesa spáleniště a z automobilu hromádku šrotu.  Jako neporučíme větru a dešti, tak neporučíme ani octovému syndromu. Nastartovaný proces rozkladu, který se nedá zastavit, je nakažlivý. Mimoděk se též dotýkáme aktuálních otázek a tendencí současného umění, věnovaných vlastní práci s archivem, jako shromaždištěm, labyrintem chtěných i nechtěných informací a dokumentů.  Kromě audiovizuálních prezentací bude též součástí expozice exkurz k počátkům noisové hudební scény.

(Niblock, Szemzö, Nihilist Spasm Band, Zorn, Kudlacek, Yoshihide, Rowe, Paterson, Bumšteinas, Knižák, O-P-O, Ensemble Marian, Phaerentz, Scala, Art, Besední dům, Filharmonie Brno, rozhlas, televize a mnohé další)

Úterý 7.ledna 2014

Velikonoční festival duchovní hudby 2014

13. – 27.4.2014

Již zanedlouho začne Velikonoční festival duchovní hudby 2014!
Čeká vás téměř deset hudebních zastavení v sedmi brněnských chrámech! Slavná Dvořákova Stabat Mater na zahajovacím koncertě festivalu zazní již o Květné neděli 13. 4. 2014 v kostele sv. Janů. Vstupenky stále ještě jsou.
Těšte se!  

Další díl ucelené koncepce Velikonočního festivalu duchovní hudby je v roce 2014 věnován hledání různých významových vrstev Východu ve smyslu strany vycházejícího slunce, počátku, ženy. Připomenuta bude východní křesťanská liturgie a její vlivy (srbská pravoslavná hudba 19. a počátku 20. stoletíJanáčkova Glagolská mše). Dalšími tématy budou inspirace východem v evropské hudbě a motiv ženy v barokním oratoriu o svaté Heleně, ve Dvořákově oratoriu Stabat Mater a projektu Ivy Bittové. Druhou osnovou festivalového programu je připomínka Roku české hudby v dílech domácích autorů (Dvořák, Janáček, Handl Gallus, autorský projekt Ivy Bittové ve spojení s chorálními zpěvy z Jistebnického kancionálu) i v dalších souvislostech (Caldarovo oratorium dal roku 1736 v Brně provést hrabě Questenberg).

Podrobný program a další informace naleznete zde. 

Pondělí 16.prosince 2013

Expozice nové hudby 2014

Octový syndrom

29. října – 2. listopadu 2014

Octový syndrom / Vinegar Syndrome
„Autokatalytický rozklad triacetylcelulózové (CTA) filmové podložky způsobený kyselou hydrolýzou glykosidických vazeb a urychlený působením oxidů dusíku a katalýzou těžkými kovy z ovzduší, nebo z kovových krabic, v nichž jsou filmy uloženy.“

Ve dnech 29. října až 2. listopadu 2014 proběhne v Brně 27. ročník mezinárodního hudebního festivalu soudobé a experimentální hudby Expozice nové hudby 2014, jehož tématem bude „octový syndrom“ („Autokatalytický rozklad triacetylcelulózové (CTA) filmové podložky způsobený kyselou hydrolýzou glykosidických vazeb a urychlený působením oxidů dusíku a katalýzou těžkými kovy z ovzduší, nebo z kovových krabic, v nichž jsou filmy uloženy.“). Tzv. octový syndrom je proces degradace filmového pásu, který představuje pro archivaci filmových materiálů velkou pohromu. Napadený film se stává křehkým, smršťuje se a pod emulsí se objevují bubliny, ničí se audio i vizuální složky filmu. Dramaturgie festivalu se v roce 2014 snaží revitalizovat takto poškozené filmové materiály, které jsou pohřbené ve filmových archivech. Filmy zasažené octovým syndromem poslouží jako libreto a vizuální složka filmu jako inspirace pro vytvoření nových svébytných hudebně dramatických, audiovizuálních a konceptuálních hudebních performancí. Takto koncipované zadání hudební kompozice spojené s audiovizuálním uměním umožní nabídnout posluchači svébytné interpretace děl – od přísných kompozic, přes otevřené koncepty, až po volné improvizace.

V rámci pěti večerů se představí čeští i zahraniční interpreti, kteří budou vyzvání k autorským projektům s námětem octového syndromu. Koncerty, audiovizuální projekty a performance se budou odehrávat především v nově otevřeném kině Scala, které patří Masarykově univerzitě a v kině Art. Zahajovací koncert opět představí Filharmonii Brno s netradičním repertoárem a odehraje se v Besedním domě (konkrétně v detailním programu).

Festival je opět unikátním projektem, který bude iniciovat novou tvorbu přímo na míru festivalu u vybraných umělců a zároveň reflektovat jiný pohled na oslavy Roku české hudby-

„…Dramaturgie se věnuje objevování a zpracování „nechtěných“ a „poškozených“ zvuků, které slouží jako zdroj neotřelého, invenčního, mnohdy konceptuálního tvůrčího projevu a opětovně otevírá diskusi o možnostech, propadech, následcích i budoucnosti soudobé hudby. Sleduje fenomén destrukce, rekonstrukce a uplatňování přírodních (přirozených) procesů v kompoziční hudební i audiovizuální tvorbě významných tuzemských a zahraničních skladatelů.

Octový syndrom je vnímán jako proces, který nelikviduje, ale přetváří zaznamenané hodnoty a především vytváří hodnoty nové, nezatížené původními obsahy filmových záznamů.

Fascinace filmovým médiem v podobách rozvoje čistého a abstraktního filmu, spojovaná s výboji prvních avantgard, je oživována nezměrnými možnostmi současných digitálních technologií v nejrůznějších polohách experimentálního filmu, videoartu, vjingu, super_cut prezentacích a podobně. Náš pohled je však ještě blíže k archetypům a hledá prazákladní fascinaci (obavu, hrůzu, nadšení, vytržení…) přirozenými přírodními jevy, které z města vytvoří jezero, z lesa spáleniště a z automobilu hromádku šrotu. Tak, jako neporučíme větru a dešti, tak neporučíme ani octovému syndromu.
Nastartovaný proces rozkladu, který se nedá zastavit, je nakažlivý.
Dotýkáme se též aktuálních otázek a tendencí současného umění, věnovaných vlastní práci s archivem, jako shromaždištěm, labyrintem chtěných i nechtěných informací a dokumentů…“

komentuje dramaturg festivalu
Viktor Pantůček

Pátek 13.prosince 2013

Tisková zpráva Moravský podzim 2013

Rozzářené obličeje posluchačů a světových hvězd v Besedním domě a v Janáčkově divadle …

47. mezinárodní hudební festival Brno
Moravský podzim
27|10 – 8|11|2013
Besední dům, Janáčkovo divadlo, Vila Tugendhat, kostel sv. Janů
15 mimořádných koncertů, 13 festivalových dnů

47. ročník Mezinárodního hudebního festivalu, první v režii Filharmonie Brno, skončil. Celkem bylo v 13 dnech na 4 místech odehráno 15 koncertů, uspořádáno 5 besed, 3 národní dny, 1 národní víkend a otevřena byla 1 výstava. Na festivalu zahrálo dohromady 331 umělců z mnoha koutů světa. Vystoupilo 13 sólistů a 6 dirigentů. V Janáčkově divadle zahrály 3 velké orchestry – český, polský a britský, Besední dům hostil sólisty a menší soubory, po jednom koncertě bylo odehráno i v kostele u minoritů a ve vile Tugendhat. Připomenuta byla výročí Berlioze, Góreckého, hrál se i Verdi, Beethoven, Britten, Janáček a mnozí další. Ochutnávala se norská, polská, česká gastronomie. Zcela vyprodány byly tři koncerty a reakce publika, interpretů i recenzentů předčily očekávání pořadatelů…

TZ MP 2013

Úterý 16.července 2013

Michael Prime (UK): Intermediate Forms

Live streaming mezi County Cork v Irsku a Mendelovým muzeem v Brně

sobota 20. 7. 2013, 16:00 – 17:30, středa 24. 7. 2013, 16:00 – 17:30
Augustiniánské opatství na Starém Brně, Mendlovo náměstí 1a

Interaktivní audiovizuální instalace významného britského zvukového umělce a zvukového ekologa Michaela Primea, vytvořena pro Mendelovo muzeum na objednávku festivalu Expozice nové hudby. Bioelektrické zvuky odvozené z rostlin hrachu, jaký pěstoval Mendel, budou vysílány z umělcovy zahrady v Irsku k hrachu na výstavě v Mendelovém muzeu Brně. Návštěvníci výstavy budou moci slyšet, jak se mění zvuky podle toho, jak rostliny rostou, kvetou a plodí. V Brně se navíc budou na videu promítat živé obrazy hrachů pěstovaných v Irsku, zatímco webová kamera bude snímat návštěvníky v Brně a vysílat obrazy na monitoru umístněném v Irsku za hrachy. Tato sestava bude generovat video-feedbackové vzorce, jež se budou neustále proměňovat podle pohybů návštěvníků, rychlosti internetového spojení a přenosových změn. Obrazy generované touto složitou interakcí rozličných zdrojů lze přirovnat k polygenickému vzorci dědičnosti.

Expozice nové hudby | Mendelovo muzeum genetiky

Čtvrtek 30.května 2013

Viktor Pantůček, dramaturg ENH 2013 zve na festival

Uslyšíte neslýchané, uvidíte nevídané! Na festival Zvučící zahrady zve dramaturg Viktor Pantůček, momentálně se nacházející v Paříži.
Záznam pro tiskovou konferenci, 30.6.2013.

http://www.youtube.com/watch?v=1xUHWKKyNR4&feature=share

Čtvrtek 2.května 2013

KRUH PŘÁTEL MHF BRNO

CO NABÍZÍME?

1. možnost přednostního nákupu vstupenek
2. slevy na vybrané koncerty
3. informace dřív, než je mají ostatní
4. informace ze zákulisí (příprav) festivalu
5. setkání s umělci, dramaturgy…
6. výhody budeme postupně rozšiřovat, pište nám vaše přání…

POVINNOSTI ČLENA?

1. předání e-mailového kontaktu a souhlasu se zasíláním zpráv
2. mít nás rád :-)

 

Newsletter 2/2014
http://www.mhf-brno.cz/newsletter/newsletter0004.html

Newsletter 1/2014
http://www.mhf-brno.cz/newsletter/newsletter_012014.html

Středa 17.dubna 2013

Tisková zpráva Expozice nové hudby 2013 | 16. 4. 2013

Zvučící zahrady – to je téma letošní Expozice nové hudby. Ta od června nabídne mimořádnou možnost setkání s hudbou v brněnských zahradách, v místech na zahrady proměněných i v koncertních sálech. Světoví a brněnští tvůrci představí své instalace, performance i živé koncerty u Mendela, Janáčka, Tugendhatů, Jurkoviče, ale též v zahrádkářské kolonii, botanické či eko zahradě. Lidé se mohou těšit na díla Alvina Luciera, Alvina Currana, Gordona Monahana, Andrese Bossharda a řady dalších. Součástí festivalu bude také mimořádný koncertní program v Besedním domě a Vile Tugendhat, včetně filharmonického a sborového koncertu, prezentace brněnských komorních souborů a garden party s volnou improvizací. Nová hudba v Brně od 12. června rozezní postupně dvanáct míst!

• > celá zpráva (pdf)

Úterý 12.března 2013

MFH Brno podporuje projekt stavby koncertních varhan v kostele „u jezuitů“ v Brně

Hlavním cílem Nadačního fondu Campianus je zajištění finančních prostředků a realizace připraveného Mezinárodního projektu stavby koncertních varhan v Brně a popř. dále i obnova technického vybavení a sestavy zvonů a podpora oprav interiéru v kostele P. Marie u Jezuitů v Brně. Autorem projektu je zřizovatel NF Campianus.

Více na http://farnost.katolik.cz/letonice/

 

Pátek 8.března 2013

Symposium | Umění | Hudba | Management | Music | Arts

Brno, vila Tugendhat, Černopolní 45 | 8. a 9. dubna 2013

Workshopy a přednášky odborníků hudebního managementu z ČR i zahraničí

•> symposium plakát

Pátek 1.března 2013

Tisková konference Velikonočního festivalu duchovní hudby 2013

Tisková konference VFDH se bude konat  7.3.2013 od 9.30h v zasedacím sále brněnské radnice, po brífinku primátora

•> Tisková zpráva (pdf)

Úterý 12.února 2013

Tisková zpráva Mezinárodního hudebního festivalu Brno | 11. 2. 2013

Mezinárodní hudební festival Brno letos nabídne zázrak sakrální hudby na jarním velikonočním festivalu, letní setkání s hudbou v brněnských zahradách a parcích a na podzim připomene významná výročí skladatelů, jakými jsou Wagner, Verdi, Berlioz a další. Velkolepé oratorium Izrael v Egyptě, garden party s volnou improvizací nebo vystoupení London Symphony Orchestra s hvězdným ruským dirigentem Valerijem Gergievem – to vše je letošní Mezinárodní hudební festival Brno!

• > celá Tisková zpráva

Úterý 22.ledna 2013

Partnerem Moravského podzimu je v roce 2013 město Lipsko.

Partnerem Moravského podzimu je v roce 2013 kromě města Brna také německé veleteržní a především kulturní město Lipsko. V rámci oslav 40.výročí od podpisu partnerských smluv mezi městy Brno a Lipsko a taktéž v rámci Moravského podzimu se uskuteční 4. 11. 2013 koncert lipského souboru Amarcord v kostele sv. Janů.

 

 

 


• > Přehled akcí  k výročí 40 let spolupráce Brno-Lipsko

 

Úterý 22.ledna 2013

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu Brno pro rok 2013

Středa 16.ledna 2013

Velikonoční festival duchovní hudby 2014

Pondělí 14.ledna 2013

Vstupenky na Velikonoční festival 2013 jsou již v prodeji.

Předprodej vstupenek na festival zahájen!
Vstupenky je možné dočasně kupovat on-line za zvýhodněnou cenu na

http://www.filharmonie-brno.cz/#catalog/2013/brezen/

Upozorňujeme, že na tuto událost je možné zakoupit vstupenky v předprodeji Filharmonie Brno v Besední ulici a hodinu před koncertem za ceny: 200,-Kč (I. cenové pásmo) a 100,- Kč (II. cenové pásmo).
Na tyto vstupenky není možné uplatňovat jakékoliv slevy (vyjma studentů JAMU, konzervatoře Brno a Ústavu hudební vědy FF MU)!
Při zakoupení vstupenek na 3 a více koncertů v rámci VFDH je poskytnuta sleva 20% z jednotlivého vstupného.
Těšíme se na Vás!

Čtvrtek 20.prosince 2012

Filharmonie Brno spolupracuje s vilou Tugendhat

V roce 2012 navázala Filharmonie Brno spolupráci s Vilou Tugendhat. V rámci exklusivního partnerství se uskutečňují koncerty v rámci MHF Brno a další mimořádné akce. V roce 2013 náš čeká v rámci Expozice nové hudby 14. 6. 2013 duchovní koncert v technických prostorách a také instalace světových autorů v rámci mimořádného projektu Hudba ve 13 brněnských zahradách (Gordon Monahan http://www.gordonmonahan.com/, Zavěšený klavír s hudbou Leoše Janáčka a Henry Cowella a Hauke Harder http://haukeharder.net/– Grigio Due pro dva reproduktory –večerní instalace v prostoru velkého obytného prostoru ve vile Tugendhat).
V rámci Moravského podzimu se uskuteční v obývacím pokoji Vily Tugedhat koncert 1. listopadu 2013.

• foto >